بازارگردانیبازارگردان شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران متعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق با در نظر گرفتن دامنه نوسان قيمت، به داد و ستد آن اوراق مي‌پردازد.

خدمات بازارگردانی در چهارچوب "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران" در راستای اجرای ماده  34 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384  مجلس شورای اسلامی‌انجام می‌شود. فعالیت بازارگردانی طبق دستورالعمل فوق با هدف "تنظیم عرضه و تقاضای" بازار بر روی ورقه بهادار، دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار" انجام می‌گیرد.