اوراق سلف

·         آیا برای سرمایه در گردش خود به منابع مالی نیاز دارید؟

·         آیا برای تأمین مالی از سیستم بانکی با محدودیت روبرو شده­اید؟

·         آیا درصدد تأمین وجوه برای اتمام کالای نیمه ساخته­ی کارگاه خود هستید؟

·         آیا می­دانستید با پیش‌فروش کالایی که هنوز تولید نکرده­اید می­توانید تأمین مالی انجام دهید؟

 

راهکار حل مشکل شما: شما می‌توانید با خدمات مشاوره تأمین سرمایه بانک مسکن از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران یا بورس انرژی به اهداف خود دست یابید.

 • +

  اوراق سلف موازی استاندارد چیست؟

  اوراق سلف موازی استاندارد یکی از ابزارهای تأمین مالی است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی شرکت‌‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وجود بازار ثانويه فعال (بورس کالا/ بورس انرژی) براي این‌گونه اوراق می‌توان از طریق انتشار اين اوراق بهادار سرمايه‌های کلان مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها و يا تأمين مالي بنگاه‌های تولیدی را جذب نمود. در قرارداد سلف، مقدار معینی از دارایی پایه بر اساس مشخصات قرارداد به فروش می‌رسد. وجه قرارداد مذکور باید در هنگام معامله و طبق زمان‌بندی تعیین‌شده در مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی پایه در سررسید تحویل شود.

 • +

  مزایا و ویژگی های اوراق سلف موازی استاندارد چیست؟

      

    v     تولیدکنندگان به‌وسیله این اوراق می­توانند قیمت کالای خود را در آینده از تغییرات قیمت، مصون و از این طریق سود کسب نمایند.

     v     عمر اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند با توجه به درخواست متقاضی، حداکثر یک سال ‌باشد.

     v     اوراق سلف موازی استاندارد به پشتوانه محصول تولیدی بنگاه‌های اقتصادی قابل انتشار است.

      v     اصل بدهی و سود اوراق در انتهای دوره به‌صورت یکجا به دارندگان اوراق بازپرداخت می‌شود.

     v     این اوراق نسبت به سایر اوراق تأمین مالی موجود در بازار سرمایه کشور، فرآیند انتشار کوتاه‌تری دارد و متقاضی زودتر به منابع مالی دست پیدا می­کند.

    v     می‌توان با تعریف اختیار فروش بر روی این اوراق، سود معینی را برای سرمایه‌گذار تضمین نمود.

     v     می‌توان با تعریف اختیار خرید بر روی این اوراق، از زیان منتشرکننده اوراق در صورت افزایش قیمت کالا جلوگیری نمود (ابزار پوشش ریسک).

    v     سود حاصل از قراردادهای سلف و درآمدهای ناشی از نقل‌وانتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

      v     سود حاصل از قراردادهای سلف و درآمدهای ناشی از نقل‌وانتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

    v     تأمین مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می­شود.

     

   

           

 • +

  متقاضی دریافت این خدمت باید چه شرایطی داشته باشد؟

   v     شرکت از نوع تولیدی و در حال فعالیت باشد. 

   v     مورد استفاده وجوه ناشی از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در سربار یا دستمزد تولید کالا تعریف شود.

   v     مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.

   v     دارایی پایه قرارداد سلف استاندارد از بین کالاهای پذیرفته‌شده در بورس یا دارای بازار نقدی قوی انتخاب می‌شود.

 • +

  دارایی پایه اوراق سلف موازی استاندارد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

   v     دارایی پایه قـرارداد سـلف موازی اسـتاندارد حتماً باید قابلیت تحویل در سررسـید را داشـته باشـد.

   v     به دلیـل انجام معاملات ثانویـه در بورس اوراق بهادار، دارایـی پایه باید قابلیـت اسـتاندارد پذیری داشـته و قابل توصیف باشـد.

    v     باید مرجع قیمتی قابل اتکایی وجود داشـته باشـد تـا قیمت پایه عادلانه برای این دارایی تعریف شـود.

    v     دارایی پایه باید فاقد محدودیت قانونی برای نقل و انتقال باشد.

   v     دارایی پایـه بایـد مشـمول قیمت‌گذاری‌های دولتـی نباشـد تـا امـکان کشـف قیمت عادلانـه آن در بـازار معاملات ثانویه فراهم شـود.

 • +

  تأمین سرمایه بانک مسکن در این رابطه چه خدماتی را به شما ارائه می‌نماید؟

  تأمین سرمایه بانک مسکن به‌عنوان نهاد مالی تأثیر­گذار و نوآور، دارای تجارب موفق در زمینه انتشار اوراق بهادار می­باشد. در صورت انتخاب تأمین سرمایه بانک مسکن، این شرکت در تمام مسیر از ابتدا تا انتهای دوره تأمین مالی، کلیه امور زیر را به نمایندگی از شما به انجام خواهد رساند: 

    v     پذیرش سمت مشاور عرضه اوراق و ارائه خدمات مشاوره، تهیه امیدنامه اوراق و اخذ مجوزهای مربوطه

   v     پذیرش سمت تعهد پذیره‌نویس( تأمین منابع مالی موردنیاز شما از بازار سرمایه)

   v     پذیرش سمت بازارگردان(تسهیل معاملات اوراق در بازار سرمایه)

    v     انجام امور به نمایندگی از متقاضی در نهادهای ناظر و بورس کالا / انرژی ایران

     v     مذاکره با نهادهای مالی حائز شرایط به‌منظور تعیین ضامن و عامل فروش

   


 • +

  مدل عملیاتی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به شرح زیر است: