اوراق استصناع(سفارش ساخت)

·         آیا برای ساخت دارایی‌هایی همچون ساختمان و یا کالا به پول نیاز دارید؟

·         آیا درصدد تامین مالی برای انجام عملیات ساختمانی خود می‌باشید؟

·         آیا برای تأمین مالی از سیستم بانکی با محدودیت روبرو شده­اید؟

 

راهکار حل مشکل شما: شما می‌توانید با خدمات مشاوره تأمین سرمایه بانک مسکن از طریق انتشار اوراق استصناع (سفارش ساخت) به اهداف خود دست یابید.

 • +

  اوراق استصناع چیست؟

  اوراق استصناع یکی از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بدهی است. سه نکته مهم در خصوص این اوراق وجود دارد که آن را از سایر ابزارهای تامین مالی متمایز می‌کند. اول اینکه در این اوراق به طور معمول کالای مورد نظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد. دوم اینکه تهیة مواد اوّلیه و لوازم کار به عهدة سازنده است. سوم اینکه به‌طور معمول در زمان انعقاد قرارداد کل مبلغ قرارداد پرداخت نمی‌شود، بلکه بخشی از آ‌ن به عنوان پیش پرداخت داده می‌شود بخش دیگر به صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود. 

 • +

  مزایا و ویژگی های اوراق استصناع چیست؟

    v      عمر اوراق استصناع نمی‌تواند بیش از 80 درصد از مجموع دورۀ ساخت و عمر اقتصادی پیش‌بینی شده برای دارایی مورد نظر باشد.

    v      اقساط سود، طی عمر اوراق تا سررسید به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود و دوره پرداخت سود می‌تواند به صورت ماهانه، سه ماهه و یا شش ماهه و بدون دوره تنفس ‌باشد.

     v      اصل بدهی در انتهای دوره به صورت یکجا به دارندگان اورق بازپرداخت می‌شود.

    v      چنانچه شرکت متقاضی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس باشد، سهام آن شرکت می­تواند به عنوان وثیقه پذیرفته شود.

    v      شما می‌توانید اصل و سود اوراق را نیز یکجا و در انتهای دوره به سرمایه‌گذاران پرداخت نمایید.

 • +

  متقاضی دریافت این خدمت باید چه شرایطی داشته باشد؟

   v      می‌تواند شرکت سهامی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد.

   v      اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت­های مالی دو سال اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.

   v      مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد.

   v      حداکثر نسبت مجموع بدهی­ها به دارایی­های آن 90 درصد باشد.

   هر نوع دارایی که امکان ساخت و تحویل آن در دوره زمانی مورد نظر متقاضی وجود داشته باشد، می‌تواند به عنوان دارایی پشتوانه اوراق استصناع قرار گیرد.

 • +

  شرایط دارایی‌های مورد قبول به عنوان پشتوانه تأمین مالی اوراق استصناع چیست؟

   v        هر نوع دارایی که امکان ساخت و تحویل آن در دوره زمانی مورد نظر متقاضی انتشار اوراق، وجود داشته باشد.

   v        دارایی‌هایی که به مقادیر زیاد و به طور مستمر در کوتاه‌مدت تولید می‌شود، نمی‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد.

   v        هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته و امکان واگذاری به غیر را داشته باشد.

   v        از زمان شروع ساخت تا پایان سررسید اوراق، دارایی باید از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد.

   v        تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ساخت آن از مراجع ذیربط اخذ شده باشد.

 • +

  تأمین سرمایه بانک مسکن چه خدماتی را در این زمینه به شما ارائه می‌نماید:

   تأمین سرمایه بانک مسکن به‌عنوان نهاد مالی تأثیر­گذار و نوآور، دارای تجارب موفق در زمینه انتشار انواع اوراق بهادارمی­باشد. در صورت انتخاب تأمین سرمایه بانک مسکن، این شرکت در تمام مسیر از ابتدا تا انتهای دوره تامین مالی کلیه امور زیر را به نمایندگی از شما به انجام خواهد رساند:

  v    v      پذیرش سمت مشاور عرضه اوراق و ارائه خدمات مشاوره، تهیه گزارش توجیهی و اخذ مجوزهای مربوطه

          v      پذیرش سمت تعهد پذیره‌نویس( تأمین منابع مالی مورد نیاز شما از بازار سرمایه)

          v      پذیرش سمت بازارگردان(تسهیل معاملات اوراق در بازار سرمایه)

          v      مذاکره با کارشناسان رسمی دادگستری و اخذ گزارش ارزشگذاری دارایی‌ها

          v      انجام امور به نمایندگی از متقاضی در نهادهای ناظر

          v      مذاکره با نهادهای مالی حائز شرایط به منظور تعیین ضامن و عامل فروش

         v      قبولی سمت‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق

         v      تغییر حسابرس و اخذ گزارش حسابرسی از حسابرسان معتمد سازمان (در صورت لزوم)


                  

 • +

  ساختار انتشار اوراق سفارش ساخت: