صندوق های سرمایه گذاری
 سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری منابع مازاد مالی خانواده‌ها و شرکت‌هاست. از آن‌جا که این فعالیت نیازمند تخصص و آگاهی از علوم سرمایه‌گذاری و مالی است، بهره‌گیری از این بازار برای عموم افراد سخت، پیچیده و پرخطر است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بتوانند با استفاده از توان متخصصان و افراد با تجربه و با نظارت نهادهای قانونی، به طور غیرمستقیم منابع مالی خود را در بورس سرمایه‌گذاری کرده و در عین پذیرفتن ریسک، از بازده مناسب‌تری در مقایسه با سایر گزینه‌ها، مانند سپرده‌های بانکی، برخوردار شوند.
جهت هر گونه سئوال در باره صندوق مشترک بانک مسکن با شماره 09024322494 خانم ( حق دوست) تماس حاصل فرمایید.