امضای تفاهم نامه مشترک

تاریخ انتشار - ۳۰ مهر ۰۱
در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی که طی روزهای 25 لغایت 28 مهرماه 1401 در محل مرکزی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار گردید تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و تامین سرمایه خلیج فارس در خصوص ارایه خدمات مالی در بستر بازار سرمایه با حضور جمعی از مدیران ارشد بازار سرمایه به امضای شهاب الدین شمس مدیرعامل تامین سرمایه بانک مسکن و جواد عشقی نژاد مدیرعامل تامین  سرمایه خلیج فارس رسید.

انجام همکاری مشترک در زمینه تشکیل کنسرسیوم جهت پذیره نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بدهی و همچنین طراحی و تاسیس ابزارهای تامین مالی با هدف تجهیز منابع خرد برای توسعه تامین مالی پروژه‌های ملی از موارد مهم تفاهم نامه یاد شده بود.