اطلاعیه فروش واحدهای پروژه نگین شهرری

تاریخ انتشار - ۲۲ مرداد ۰۱

 

"اطلاعیه فروش واحدهای پروژه نگین شهرری"

"شرکت تامین سرمایه بانک مسکن"

آغاز پیش فروش مرحله نهم واحدهای مسکونی پروژه نگین شهرری از تاریخ 18/05/1401

 

یک تماس تا خانه دار شدن

021-22096132

داخلی :428


نگین شهر ری