مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم)

تاریخ انتشار - ۱۰ خرداد ۰۰


مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) در روز شنبه مورخ 03/08/ 1400 با حضور نماینده وزات امور اقتصادی و دارایی ( دارنده واحدهای ممتاز صندوق)، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (مدیرصندوق)، نماینده سازمان حسابرسی (متولی صندوق)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی شاخص اندیشان) برگزار گردید.در این جلسه پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع، مدیر صندوق گزارش عملکرد صندوق را ارائه نمود که در آن به مواردی چون ترکیب دارایی های صندوق که در نمودار ذیل قابل مشاهده است اشاره شد:از نکات قابل توجه در گزارش ارائه شده توسط مدیر به مجمع، تحلیل مقایسه ای روند شاخص کل بورس و بازدهی صندوق بود. همانگونه که در نمودار زیر قابل مشاهده می‌باشد روند بازدهی صندوق و شاخص کل همسو و نزدیک به هم اتفاق افتاده است.پس از اتمام گزارش فوق الذکر، حسابرس صندوق در مورد صورت‌های مالی و گزارش عملکرد اظهار نظر مطلوب ارائه نمود و صورت‌های مالی صندوق مربوط به دوره مالی ده ماه و بیست و دوروزه منتهی به 30/12/1399 تصویب شد.همچنین مجمع مقرر داشت حسابرس و متولی صندوق در سال مالی آینده نیز به نظارت بر صندوق ادامه دهند.