گزارش عملکرد شش ماهه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن منتهی به 30 اسفند 1399

تاریخ انتشار - ۹ خرداد ۰۰

Text Box: گزارش عملکرد شش ماهه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
منتهی به 30 اسفند 1399


جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا جواهری تفتی مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن در تاریخ 1400/03/03 راس ساعت 14 برگزار گردید. جناب آقای دکتر اسدی مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گزارشی از عملکرد شش ماه گذشته مجموعه ارائه نمود که طبق گزارش مذکور، بازده حقوق صاحبان سهام در عملکرد شش ماهه نسبت به بودجه رشد 75 درصدی و سود خالص نیز رشد 45 درصدی و سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 108 درصدی داشته است.
همچنین ایشان بر بازاریابی و گسترش فعالیت انتشار اوراق بدهی در حوزه شرکت حمل و نقل، ایجاد فعالیت در حوزه سبدگردانی و تأسیس صندوق بازارگردانی به عنوان برنامه های آتی مجموعه تأکید نمودند.