پیام مدیر عامل      

به نام خداوندگار خرد

آنکه خالق است عالم را و عالم است آدم را!
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از جمله شرکت هایی است که در حوزه بانکداری ســرمایه گــذاریاختصاصی در حوزه صنعت ساختمان،حمل و نقل و راه و شهرسازی به همت مدیران و دست اندرکارانبانک مسکن و گروه مالی آن تاسیس گردیده و وظیفه ذاتی آن در تمهید و تسهیل فرایندهای تامین مالیبخش صنعت ساختمان،حمل و نقل و راه و شهر‏سازی ، ارائه ساز و کارهای متناسب با ســـــلایق سرمایه گذاران، مدیریت دارایی های مرتبط با این بخش و در نهایت ایجاد صندوق های اختصاصی سرمایه گذاری و خدمات مشاوره ای و فنی به عموم سرمایه گذاران و فعالان بوده است. بدون تردید نقش آفرینی و خدمات مشاوره ای و فنی به عموم سرمایه گذاران و فعالان بوده است. بدون تردید نقش آفرینی موثر بازار سرمایه در تشکیل سرمایه و کمک به رشد و تعالی پیوسته اقتصاد عمومی کشور امریموکد و به موازات آن توجه به نقش توسعه ای و فراگیر مسکن و مستغلات به عنوان اهرمی قابل اعتنا در توسعه اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. ارتباط تنگاتنگ این شرکت با کلیه ذینفعان حوزه صنعت ساختمان،حمل و نقل و راه و شهر‏سازی با توجه به ظرفیت‏های نامحدود ایشان و همچنین ارتباط موثر بین بخش واقعی و بخش مالی مسکن می تواند منجر به هم افزایی موثر در این حوزه گردیده و در نهایت گردش موثر و مولد سرمایه گذاری در این بخش عموم ذینفعان این حوزه و در نهایت کل اقتصاد ملی را تحت الشعاع خود قرار دهد. بر این اساس؛ معرفی روش های تامین مالی در بخش صنعت ساختمان،حمل و نقل و راه و شهر‏سازی از جمله صندوق های زمین و ساختمان و انواع مختلف اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه در مجلد حاضر به همت کلیه همکاران شرکت تامین سرمایه بانک مسکن فراهم گردیده است که می تواند به عنوان مبنای اولیه در شناخت و دسترسی به ظرفیت های بازار سرمایه باشد. اوراق بهادار رهنی(MBS) نیز به عنوان یک ابزار مالی موثر در خلق اعتبار در بخش مسکن و مستغلات برای اولین بار در کشور با حمایت بانک مسکن و همت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در کشور منتشر گردید که می تواند نقش موثری در تامین اعتبار برای فعالان بخش مسکن داشته باشد.

باشد که در سایه ی مهر خداوندگار اعلی، ایرانی آباد و سرافراز تقدیر ما باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سید محسن فاضلیان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن