حامد  حامدی نیا

حامد حامدی نیا

مدیر دارایی ها و سرمایه گذاری

اطلاعات تماس


02122096132-420

حامد حامدی نیا


مدیر دارایی ها و سرمایه گذاری


مدرک : کارشناسی ارشد


مشخصات و سوابق