الهام جلیلیان

الهام جلیلیان

مدیر مالی، منابع انسانی و پشتیبانی

اطلاعات تماس


02122096132-320

الهام جلیلیان


مدیر مالی، منابع انسانی و پشتیبانی


مدرک : کارشناسی


مشخصات و سوابق