امیر عدنان سپهری

امیر عدنان سپهری

رئیس اداره مطالعات اقتصادی و تحقیقات بازار

اطلاعات تماس


22096132

امیر عدنان سپهری


رئیس اداره مطالعات اقتصادی و تحقیقات بازار


مدرک : کارشناسی ارشد


مشخصات و سوابق