ایمان  جمشیدی

ایمان جمشیدی

رئیس اداره منابع انسانی و امور رفاهی

اطلاعات تماس


22096132-329

ایمان جمشیدی


رئیس اداره منابع انسانی و امور رفاهی


مدرک : کارشناسی ارشد


مشخصات و سوابق