ارزیابی عملکرد ۹ ماهه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

تاریخ انتشار - ۵ شهریور ۹۹


 جلسه ارزیابی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در سالن جلسات گروه مالی بانک مسکن و با حضور جناب آقای دکتر سید محسن فاضلیان عضو محترم هیئت مدیره بانک مسکن، جناب آقای ازگلی مدیرعامل محترم گروه مالی و همچنین اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران گروه مالی بانک مسکن برگزار گردید.

 در ابتدای جلسه آقای دکتر اسدی سرپرست شرکت ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه مقدمه ای از وضعیت فعلی شرکت ارائه نمودند. سپس آقای پورکاظمی مدیر مالی منابع انسانی و پشتیبانی شرکت، گزارش عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ را به صورت  مفصل از منظر های مالی و ارزش آفرینی، توسعه بازار و محیط رقابتی، بهبود فرآیندها و عملیاتی داخلی و همچنین رشد و یادگیری نیروی انسانی ارائه نمودند.

 ایشان در توضیحات خود اظهار نمودند، عملکرد ۹ ماهه شرکت نسبت به بودجه ارائه شده که در یک مرحله مورد بازنگری، اصلاح و تصویب قرار گرفت، 105 درصد رشد داشته و ابراز امیدواری نمودند با تلاشی که همکاران برای رسیدن به هدف پایان سال مالی دارند قطعاً بودجه پیش‌بینی شده را محقق خواهیم کرد. آقای پورکاظمی اقداماتی را که شرکت، در حوزه توسعه بازار و محیط رقابتی و همچنین رشد و یادگیری نیروی انسانی بعمل آورده است بیان نموده و همچنین گزارشی از وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری، صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن و صندوق سرمایه‌گذاری  دارا یکم ارائه نمودند.

 سپس آقای دکتر فاضلیان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توصیه هایی در مورد برنامه های  پیشرو و انتظاراتی که بانک مسکن از شرکت تامین سرمایه به عنوان یکی از شرکت های کلیدی و تخصصی بانک دارد مطرح نموده و اظهار امیدواری نمودند که این شرکت با پتانسیلی که دارند می تواند بخشی از مشکلات بانک را در حوزه فعالیت خود حل نماید، همچنین قول مساعد دادند که بانک مسکن به صورت همه‌جانبه از شرکت تامین سرمایه حمایت خواهد نمود. پس از آن مدیر عامل محترم گروه مالی بانک مسکن جناب آقای ازگلی، رضایت خود را از اقدامات انجام شده اعلام و کیفیت گزارش تهیه شده را مناسب ارزیابی نمودند، ایشان اظهار داشتند با پشتیبانی همه جانبه بانک مسکن، گروه مالی و تدابیری که هیئت مدیره در نظر دارد، همچنین مدیریت آقای دکتر اسدی موفقیت هایی بیش از پیش در کارنامه سال مالی آینده شرکت تامین سرمایه، مشاهده خواهیم کرد. سپس هر یک از مدیران، سوالاتی در حوزه های مختلف مطرح نمودند که توسط آقایان اسدی و پورکاظمی پاسخ لازم داده شد .