ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بیمه، بانک و خصوصی سازی KISH INVEX2019

تاریخ انتشار - ۲۱ آبان ۹۸


صمیمانه از شما برای بازدید از غرفه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن دریازدهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشورو ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بیمه، بانک و خصوصی سازی (KISH INVEX2019) دعوت به عمل می آید.


زمان: 27 لغایت 30 آبانماه 1398

ساعت بازدید : 17 الی 22

مکان : جزیره کیش مرکز نمایشگاههای بین المللی جزیره کیش و مرکز همایشگاههای بین المللی جزیره کیش غرفه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن