گزارش نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تاریخ انتشار - ۲۷ مرداد ۹۸


بنا به گزارش روابط عمومی و به نقل از محمد جواد پورکاظمی مدیرمالی، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در راستای هم افزایی با اهداف بانک مسکن و گروه مالی بانک مسکن غرفه ای به صورت اشتراکی بر پا گردید و در جریان برگزاری این نمایشگاه غرفه تأمین سرمایه با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان نسبت به سال گذشته روبرو شد، همچنین حضور مدیرعامل محترم بانک مسکن و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل سایر شرکتهای گروه باعث رونق بازدید و انجام مذاکرات فی مابین با دیگر شرکتها بود.


ایشان اظهار نمودند حضور در نمایشگاههای تخصصی در حوضه فعالیت شرکت میتواند باب مذاکرات جدیدی را فراهم آورد که از لا به لای این مذاکرات میتوان به اهداف پیش روی شرکت دست یافت.