نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تاریخ انتشار - ۱ مرداد ۹۸

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با افتخار از مخاطبین محترم دعوت بعمل می‏آورد تا از غرفه این شرکت در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران - طبقه همکف-سالن خلیج فارس - غرفه 44A بازدید فرمایید