هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی 1398

تاریخ انتشار - ۴ خرداد ۹۸

            


شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با افتخار از مخاطبین محترم دعوت بعمل می‏آورد تا از غرفه این شرکت در هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی ، صنایع و تجهیزات وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی سالن 9-8 بازدید فرمایید