رکود تورمی مهمترین چالش بورس

تاریخ انتشار - ۲۸ اردیبهشت ۹۸آقای سید محسن فاضلیان در مصاحبه ای با هفته نامه بورس اعلام نمودند:

به نظر میرسد مواجهه با رکود تورمی در سال جاری، مهمترین چالش اقتصادی در بازار سرمایه باشد. رکود تورمی به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها همراه با کسادی در کسب و کارهای مختلف در اقتصاد است. بسیاری از بنگاههای اقتصادی بزرگ فعال در بورس تهران تولید کننده کالاهای واسطه ای و یا اولیه جهت تولید کالاهای مصرفی نهایی هستند. ایشان اظهار نمودند با توجه به پیش بینی رشد منفی و تورمی که برای امسال پیش بینی شده، سال سختی برای اقتصاد و برای بازار سرمایه به عنوان بخش مالی اقتصاد خواهد بود البته امکان دارد تسری رکود از بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی به صورت 100 درصد به وقوع نپیوندد.

به عنوان نمونه در سال 1392 یعنی یکسال پس از وقوع شوک ارزی در اقتصاد ایران بخش واقعی اقتصاد در حدود یک درصد رشد منفی را تجربه کرد. اما بازار سرمایه به عنوان بخش مالی اقتصاد رشد حدود 100درصدی را شاهد بود. علت این امر حساسیت بیش از حد بازار سرمایه به وقوع اتفاقات سیاسی در اقتصاد سیاسی است.انتخابات سال 1392 و بروز نگاه آزاد به اقتصاد باعث خوش بینی در اقتصاد و به تبع آن افزایش قیمتها در داراییهای مالی در بازار سرمایه شد. اما سیاست گذار در آن زمان بین کنترل تورم و کنترل بیکاری، کاهش تورم و کنترل تورم را انتخاب کرد که نتیجه آن در بخش مالی اقتصاد در سال 1393 در بازار سرمایه بروز کرد و شاهد بازده منفی بورس در سال 1393 بودیم. از این رو سیاست گذاری اقتصادی در امسال به احتمال زیاد کنترل تورم ناشی از شوک ارزی خواهد بود از این جهت بازار سرمایه همچنان باید شاهد بروز رکود در بخش واقعی اقتصاد باشد.

چالش دیگر اقتصادی که آثار آن قابل تسری به بخش مالی اقتصاد خواهد بود کسری بودجه است. بالاخره بخش زیادی از بودجه کشور به درآمد حاصل از فروش نفت بستگی دارد که این به نوبه خود عامل پدید آورنده تورم ساختاری است. ازاین رو در شرایطی که تأمین منابع مالی برای مصارف جاری با چالش روبرو می شود به طریق اولی بخش عمرانی نیز دچار مضیقه خواهد شد. با توجه به اینکه تولید کنندگان بزرگ بورس بخشی از محصولات خود را به طرحهای عمرانی می فروشند از این رو این بخش از صنایع حاضر در بازار سرمایه نیز با چالش فروش مواجه خواهند شد.

آقای فاضلیان در ادامه فرمودند: پیشنهادی که برای رفع چالشهای اقتصادی وجود دارد: انضبات مالی دولت، رعایت استقلال بانک مرکزی، استقراض از بازار سرمایه برای تأمین نیازهای بودجه و بازگشت به اصول علمی اقتصاد و حمایت از قواعد بازار در عین حال حمایت از اقشار هدف، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، جلوگیری از سرکوب قیمتها، وضع مالیات بر فعالیتهای مخرب اقتصادی همچون خرید و فروش ارز و طلا و مسکن به قصد سفته بازی از جمله راه کارهای مبارزه با چالشهای اقتصاد کلان هست. در مجموع امسال به باور اکثر کارشناسانف اقتصاد ایران شاهد تورم بالا خواهد بود.