درحاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

تاریخ انتشار - ۲۵ اردیبهشت ۹۸


دکتر فاضلیان مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن درحاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اینچنین اظهار داشتند:

 نهادهای مالی باید از ظرفیت حداکثری نمایشگاه بهره مند گردند و به نظر میرسد زمینه سازی برای مشارکت بیشتر در جهت اقتصاد بهتر، آگاهی بیشتر است. هر چه توان آگاهی شرکتها و اشخاص در زمینه فعالیتهای بورسی و بیمه ای بالاتر رود مشارکت آنها در اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد. نمایشگاههای بورس، بیمه و بانک محل مناسبی برای آگاهی بیشتر است. کارگاههای آموزشی بورسی، بیمه ای و بانکی باید هرچه بیشتر در نمایشگاه برگزار شود.

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با شرکتهایی که سهامشان در بورس اوراق بهادار در حال معامله، بوده از نکات قابل توجه است. همچنین در این روند شرکتهای بورسی، بیمه ای و بانکی باید از فرصت نمایشگاه استفاده کنند تا بتوانند آگاهی شهروندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه را برای سرمایه گذاری در نهادهای مالی مذکور افزایش دهند. در مجموع برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با مدیران نهادهای قانون گذار سه صنعت بیمه، بورس و بانک میتواند، زمینه مناسبی را برای برجسته سازی ظرفیتهای اقتصادی و مشارکت بیشتر بازدیدکنندگان از نمایشگاه فراهم سازد.