پنل شرکتهای تابعه بانک مسکن با موضوع (بهره وری و رونق بخش مسکن)

تاریخ انتشار - ۲۵ اردیبهشت ۹۸دکترسید محسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در پنل اختصاصی شرکتهای تابعه بانک مسکن خدمات جدید شرکت را تحت عنوان بانکداری اختصاصی تشریح نمود:

ایشان اتفاقات جدید در بازار سرمایه و شرکت تامین سرمایه، منجربه ارایه خدمات جدیدی در بانک شده است. امیدوارم از طریق به کارگیری ابزارهای جدید، تأمین مالی در مجموعه شعب بانک قدرت یافته و باعث تأمین مالی منابع بانک شود.

وی افزود: به همان اندازه که ارایه خدمات مربوط به تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار انواع صکوک و یا تأسیس انواع نهادهای مالی در مرکز توجه شرکتهای تأمین سرمایه قراردارد، توسعه شبکه فروش اوراق بهادار تحت تعهد شرکت نیز حایز اهمیت است.

دکتر فاضلیان ادامه داد: نگاه حاکم بر مدیریت شرکت تأمین سرمایه در موضوع بازاریابی و توسعه فروش اوراق بهادار بر لزوم پاسخگویی بهینه به نیازها و انتظارات جامعه مشتریان و ذینفعان مجموعه بزرگ بانک مسکن و به صورت کلی مجموعه اقتصادی کشور است. مشتریانی که با تکیه بر حسن شهرت و اعتماد چندین ساله خود به بانک مسکن و یا شرکتهای تابعه آن مراجعه می کنند انتظار دارند بتوانند گستره متنوعی از انواع ابزارهای سرمایه گذاری را با همان کیفیتی که از مجموعه بزرگ بانک مسکن در ذهن دارند، دریافت کنند.

وی تصریح کرد: لزوم چنین فعالیتی در شرکت تأمین سرمایه و البته انتظارات ذکر شده مشتریان از مجموعه بانک مسکن باعث شد تا شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن خط جدید از خدمات خود را تحت عنوان خدمات بانکداری اختصاصی تصویب و راه اندازی کند.

این خدمات به صورت خاص و در گامهای اول شامل ارایه خدمات مربوط به صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سبدگردانی و فروش مستقیم اوراق می شود. مدیرعامل تأمین سرمایه در تشریح بیشتر موضوع مربوط به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت بیان کرد: شرکت با در اختیار داشتن صندوق مشترک سهامی تاکنون تلاش خود را معطوف به مدیریت دارایی ها و وجوه مشتریان در بستر سرمایه گذاری سهامی و همچنین سرمایه گذاری های بدون ریسک می کرد.

ایشان در پایان اظهار امیدواری نمود با موافقت و مساعدت هیأت مدیره بانک گام دوم این خدمت در تعداد شعب بیشتر و با مبلغ بالاتر اجرایی شود. و همچنین با مساعدت و یاری هیأت مدیره بانک مسکن شرکت تأمین سرمایه در ارایه خدمات ذکر شده به ذینفعان و مشتریان بانک مسکن موفق شود.