امضاء قرارداد تأمین مالی به مبلغ 1050 میلیارد ریال با شرکت البرز نیرو به منظور خرید لوکوموتیو

تاریخ انتشار - ۲ تیر ۹۷


بنا به گزارش روابط عمومی و به نقل از محمد جواد پورکاظمی مدیر امور مالی، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی با حضور پر رنگ این شرکت در حالی برگزار گردید که در مراسم افتتاحیه در محل مرکز همایشهای بین المللی پس از سخنرانی آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی، اولین قرارداد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه توسط شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با شرکت البرز نیرو که از فعالترین شرکتهای حاضر در صنعت حمل و نقل ریلی محسوب می گردد به ارزش 1000 میلیارد ریال منعقد گردید.


آقای پورکاظمی خاطرنشان نمود این قرارداد که در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی و وزیر محترم صنعت و تجارت و معاون فناوری و اطلاعات ریاست محترم جمهور و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی و معاون محترم شهردار و جمعی دیگر از مدیران دولتی به امضاء رسید، می تواند نقطه عطفی برای شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و همچنین شرکتهایی که در صنعت حمل و نقل ریلی درخواست تأمین مالی دارند، باشد.


آقای پور کاظمی عنوان نمود با امضاء این قراردادبه زودی مراحل انتشار و همچنین عرضه آنها آغاز خواهد شد.