آیا تجدید ساختاری در وزارت امور خارجه درراه است؟

تاریخ انتشار - ۷ آذر ۹۶

 

کمتر مدیران ارشد دولتی امکان ایجاد سینرژی برای حل و فصل امورحکومتی دارند. در ماههای اخیر وزارت امور خارجه اعلام کرده است که بدنبال تجدید ساختار وزارت امورخانه می باشد

اگر چه این موضوع بویژه در دوران پساتحریم یک ضرورت به حساب می آید ولی زمانی اثربخش و کارا می باشد که به عوامل کلیدی آن توجه شود

یکی از مهمترین بخش ها تغییر کارکرد و ماهیت عملکرد سفارتخانه های ایران در سایر کشورها و تمرکز روی موضوعات و مسایل اقتصادی و پیشبرد مباحث مالی مرتبط می باشدکه نیازمند تجدید ساختار عملکرد و وظیفه ای در سفارتخانه های ایران را ضروری می سازد.

به عبارتی دیگر تسریع در کلیه مباحث سرمایه گذاری و تامین مالی طرح های داخل کشور و  ارایه راه حل های جدید بر اساس نیازهای طرح ها و پروژه های کشور می بایست جزو اولویت های سفارتخانه ها قرار بگیرد.

با توجه به مشکلات و موانع نقل و انتقال بین بانک های ایرانی و بانک های بین المللی، دولتمردان می بایست به دنبال کوتاه کردن مسیرها و سرعت بخشیدن به امور با استفاده از همگرایی داخلی درباره سیاست ها وبرنامه های روابط بین الملل باشند که جایگاه اولیه و نقطه شروع آن از تحول در امور مرتبط با روابط بین الملل و وزارتخانه های مرتبط می باشد.

بدون درک جامع و مشترک از نقشه راه و ایجاد شفافیت لازم در ارایه راه حل های جامع  مطابق با استانداردهای بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران ، ایران قادر به درک ادبیات مشترک و  رسیدن به نتیجه اثربخش دور از دسترس می باشد

کلید اصلی حل معما این است که سایر وزارت خانه ها و بخش های دولتی که در حوزه بین الملل فعالیت می کنند با هماهنگی کامل و مسوولانه در قبال موضوعات سرمایه گذاری و تامین مالی بین المللی تصمیم واحد و یکپارچه ای اتخاذ نمایند.

با گذشت بیش از یک سال از توافق جامع برنامه هسته ای ایران با کشورهای غربی ، ضرورت بازنگری و اصلاح ساختار روش ها و ایجاد هم گرایی بیشتر در زمینه امور اقتصادی و سرمایه گذاری بصورت متمرکز و منسجم با انعطاف پذیری بیشتر بدون توجه به مباحث سیاسی آن بیش از پیش احساس می گردد.