حضور شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در نمایشگاه KISH INVEX 2017

تاریخ انتشار - ۷ آبان ۹۶


شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن شما را به بازدید از غرفه خود در نهمین نمیشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی واقع در جزیره کیش – مرکز نمایشگاه های بین المللی – سالن B – غرفه 38 دعوت مینماید.

سایت KishInvex 2017