انتشار اولین اوراق تامین مالی شرکتی سال 97 به مبلغ 920 میلیارد ریال

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن مفتخر است به عنوان تامین سرمایه تخصصی ایران در صنعت مسکن، شهرسازی و حمل و نقل اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت را به مبلغ 920 میلیارد ریال منتشر نماید. اکنون شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در مرحله نمو و بالندگی در حال برداشتن گامهای بلند در مسیر خویش به سمت قله های تامین مالی روزآمد در ایران عزیز است.

اکنون و در اوایل سال 1397 شرکت تامین سرمایه بانک مسکن اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت را منتشر خواهد نمود.  نرخ سود این اوراق 15 درصد است که به صورت سه ماه یکبار پرداخت خواهد شد. متقاضیان برای خرید این اوراق می توانند از طریق مراجعه به کارگزاری های عضو فرابورس برای خرید اقدام نمایند.

امید است این گام بلند قدمی نیکو و خوش یمن در راستای منافع سرمایه گذاران باشد.

 

گپ و گفتی با دکتر فاضلیان در خصوص اوراق صبا نفت؛

اولین اوراق تامین مالی شرکتی سال 1397 توسط تامین سرمایه بانک مسکن منتشر می شود

آقای دکتر فاضلیان در خصوص اوراق اجاره شرکت ساختمانی صبا نفت توضیح بفرمایید:

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن مفتخر است به عنوان تامین سرمایه تخصصی ایران در صنعت مسکن، شهرسازی و حمل و نقل اوراق اجاره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت را به مبلغ 920 میلیارد ریال منتشر نماید. این اوراق به مبلغ 920 میلیارد ریال است که دارایی های مبنای انتشار آن دو زمین متعلق به بانی بوده. شرکت واسط فروردین دوم ناشر اوراق بوده که به وکالت از خریداران اوراق دارایی های مبنای انتشار را پس از پذیره نویسی و جمع آوری وجوه از بانی خریداری کرده و به بانی مجددا اجاره می دهد.

مشخصات دیگر این اوراق را بیان بفرمایید:

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به عنوان مشاور،متعهد پذیره نویس و بازارگردان اوراق نقد شوندگی اوراق را تعهد کرده، روش بازارگردانی به قیمت حراج بوده و حداقل تعهدات معاملات روزانه اوراق توسط بازارگردان به میزان دو نیم درصد اوراق معادل 23 هزار ورقه می باشد. شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت از شرکتهای متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بوده و ضمانت بازپرداخت مبلغ اجاره و تملیک مورد اجاره در پایان عمر اوراق بر عهده شرکت سرمایه گذاری اهداف می باشد.

دیگر ارکان انتشار اوراق اجاره شرکت صبا نفت چه اشخاصی هستند؟

شرکت کارگزاری خبرگان سهام متعلق به صندوق بازنشستگی نفت کارگزار عامل فروش اوراق بوده و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار نیز عامل پرداخت اجاره بها در طول عمر اوراق اجاره می باشند. و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود از حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز وظیفه حسابرسی این اوراق را برعهده دارند.

به نظر شما چالش های پیش رو به منظور انتشار اوراق تامین مالی شرکتی چیست؟

مسلما با توجه به گران تر بودن تامین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی یکی از چالش های اصلی انتشار اوراق تامین مالی شرکتی در شرایط کنونی اقتصاد هستیم. خوشبختانه در این اوراق با مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین مقررات انتشار اوراق اجاره نیازی به حضور ضامن بانکی نبود اما در مورد بسیاری از اوراق تامین مالی شرکتی؛ بانی علاوه بر فروش دارایی مبنای انتشار به شرکت نهاد واسط لازم است حتما یک ضامن بانکی را معرفی کرده که مسلما بانک و موسسه اعتباری هم وثایق اضافی از بانی طلب کرده و این هزینه های انتشار اوراق تامین مالی از طریق بازار سرمایه را گران تر می کند.

به طور حتم راه اندازی موسسات رتبه بندی اعتباری راه گشای بسیاری از مسایل مربوط به اوراق تامین مالی در بازار سرمایه می باشد.

در پایان اگر نکته ای دارید بفرمایید:

در این جا از همه همکاران محترم در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی های مرکزی اوراق بهادار، شرکت کارگزاری و سایر ارکان انتشار اوراق  و همکاری ایشان کمال تشکر و قدردانی را دارم